مقادیر منطقی در جاوا اسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مثال‌های جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

یک مقدار بولین یکی از دو مقدار true یا false را شامل می‌شود. [۱]

مقادیر Boolean

بسیاری از مواقع در برنامه‌نویسی، شما نوع داده‌ای را نیاز دارید که فقط دو مقدار را در بر بگیرد، مانند:

 • بله / خیر
 • روشن / خاموش
 • صحیح / غلط

برای این امر، جاوا اسکریپت نوع داده بولین یا boolean را دارد. این نوع داده تنها می‌تواند مقدار true یا false را داشته باشد.

تابع بولین (به انگلیسی: Boolean)

شما می‌توانید از تابعBoolean()برای فهمیدن اینکه آیا یک عبارت (یا حتی یک متغیر) برابر با true است، استفاده کنید:

مثال

Boolean(10 > 9) // returns true

و یا حتی ساده‌تر:

مثال

1 (10 > 9) // also returns true
2 10 > 9 // also returns true

مقایسه ها و شرط ها

فصل مقایسه‌ها در جاوا اسکریپت اطلاعات کاملی در مورد عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت را ارائه داده‌است.

فصل شرط‌ها در جاوا اسکریپت اطلاعات کاملی در مورد جملات شرطی در جاوا اسکریپت را ارائه داده‌است.

در مثال زیر برخی از این موارد را مشاهده می‌کنید:

عملگر توضیحات مثال
==
مساوی است با
if (day == "Monday")
>
بزرگتر است از
if (salary > 9000)
<
کوچکتر است از
if (age < 18)
مقادیر بولین یک عبارت اساسی تمامی مقایسه‌ها و شرط‌ها در جاوا اسکریپت است.

هر چیزی با یک "مقدار" برابر با مقدار True است

مثال

 1 100
 2 
 3 3.14
 4 
 5 -15
 6 
 7 "Hello"
 8 
 9 "false"
10 
11 7 + 1 + 3.14

هر چیزی بدون "مقدار" برابر با مقدار False است

 • مقدار بولین ۰ (صفر) مقدار false است:
1 var x = 0;
2 Boolean(x);    // returns false
 • مقدار بولین ۰- (منفی صفر) نیز برابر با false است:
1 var x = -0;
2 Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین "" (رشته متنی خالی) نیز برابر با false است:
1 var x = "";
2 Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار undefined نیز برابر با false است:
1 var x;
2 Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار null نیز برابر با مقدار false است:
1 var x = null;
2 Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار false (همان‌طور که حدس زدید)، false است:
1 var x = false;
2 Boolean(x); // returns false
 • مقدار بولین مقدار NaN نیز برابر با مقدار false است:
1 var x = 10 / "H";
2 Boolean(x); // returns false

بولین ها می توانند شیء باشند

به صورت عادی، بولین‌ها در جاوا اسکریپت داده‌های primitive ای هستند که همانند عبارت زیر ساخته می‌شوند:

var x = false;

اما بولین‌ها را نیز می‌توان به صورت یک شیء با کلمه کلیدیnewتعریف کرد:

var y = new Boolean(false);

مثال

1 var x = false;
2 var y = new Boolean(false);
3 // typeof x returns boolean
4 // typeof y returns object

بولین‌ها را به صورت شیء نسازید. این امر موجب کند شدن سرعت اجرای کد می‌شود.

کلید واژهٔ new موجب پیچیده شدن کد می‌شود. این امر می‌تواند موجب بروز نتایج ناخواسته شود.

زمانی که از عملگر == استفاده می‌کنید، مقادیر بولین یکسان، یکسان هستند:

مثال

1 var x = false;
2 var y = new Boolean(false);
3 // (x == y) is true because x and y have equal values


زمانی که از عملگر===استفاده می‌کنید، مقادیر بولین یکسان، با یک دیگر یکسان نیستند، زیرا که عملگر===برابری را هم از جهت مقدار و هم از جهت نوع داده مورد بررسی قرار می‌دهد.

مثال

1 var x = false;
2 var y = new Boolean(false);
3 // (x === y) is false because x and y have different types


و یا حتی این امر می‌تواند بدتر نیز باشد. اشیاء در جاوا اسکریپت قابل مقایسه کردن نیستند:

مثال

1 var x = new Boolean(false);
2 var y = new Boolean(false);
3 // (x == y) is false because objects cannot be compared

به تفاوت بین (x==y) و (x===y) توجه داشته باشید.

در جاوا اسکریپت همیشه نتیجه مقایسه دو شیء برابر با مقدار false خواهد بود.

مرجع کامل بولین‌ها در جاوا اسکریپت

برای یک مرجع کامل در مورد بولین‌ها می‌توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل بولین‌ها در جاوا اسکریپت، مراجعه کنید.

این مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌های بولین‌ها و متدهای آن‌ها است.

منابع آموزشی