JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دورهٔ آموزشی جاوااسکریپت
Javascript.jpg
Tutorial
۱آموزش جاوااسکریپت
۲مقدمه‌ای بر جاوااسکریپت
۳JavaScript:قوانین و اصول اولیه زبان جاوااسکریپت
۴JavaScript:خروجی جاوااسکریپت
۵JavaScript:عبارت‌ها در جاوااسکریپت
۶JavaScript:شیوهٔ نوشتن (Syntax) عبارات یا دستورات در جاوااسکریپت
۷JavaScript:نظرات یا کامنت‌ها (Comments) در جاوااسکریپت
۸JavaScript:متغیرها در جاوااسکریپت
۹JavaScript:عملگرهای جاوااسکریپت
۱۰JavaScript:عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت
۱۱JavaScript:عملگرهای مقداردهی در جاوااسکریپت
۱۲JavaScript:انواع داده‌ها در جاوااسکریپت
۱۳JavaScript:توابع در جاوااسکریپت
۱۴JavaScript:اشیاء (object) در جاوااسکریپت
۱۵JavaScript:رویدادها در جاوااسکریپت
۱۶JavaScript:رشته‌های متنی (string) در جاوااسکریپت
۱۷JavaScript:متدهای نوع داده متنی یا رشته‌ای در جاوااسکریپت
۱۸JavaScript:اعداد در جاوااسکریپت
۱۹JavaScript:متدهای داده‌های عددی در جاوااسکریپت
۲۰JavaScript:آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۱JavaScript:متدهای آرایه در جاوااسکریپت
۲۲JavaScript:مرتب‌سازی آرایه‌ها در جاوااسکریپت
۲۳JavaScript:متدهای پیمایش آرایه در جاوااسکریپت
۲۴JavaScript:اشیاء تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۵JavaScript:فرمت‌های تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۶JavaScript:متدهای دریافت تاریخ و زمان در جاوااسکریپت
۲۷JavaScript:متدهای تنظیم زمان و تاریخ در جاوااسکریپت
۲۸JavaScript:شی ریاضی (Math) در جاوااسکریپت
۲۹JavaScript:ایجاد عدد تصادفی در جاوااسکریپت
۳۰JavaScript:مقادیر بولین (Booleans) در جاوااسکریپت
۳۱JavaScript:عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوااسکریپت
۳۲JavaScript:ساختار if else و else if در جاوااسکریپت
۳۳JavaScript:تکه کد Switch در جاوا اسکریپت
۳۴JavaScript:حلقه For در جاوااسکریپت
۳۵JavaScript:حلقه While در جاوااسکریپت
۳۶JavaScript:کلمات کلیدی Break و Continue در جاوااسکریپت
۳۷JavaScript:تبدیل نوع داده‌ها در جاوااسکریپت
۳۸JavaScript:عملیات‌های بیتی در جاوااسکریپت
۳۹JavaScript:عبارات با قاعده در جاوااسکریپت
۴۰JavaScript:خطاها در جاوااسکریپت - رخ دادن خطا و رفع آن
۴۱JavaScript:Scope در جاوااسکریپت
۴۲JavaScript:Hoisting یا جا به جایی کدها در جاوااسکریپت
۴۳JavaScript:استفاده از مد یا حالت سخت‌گیرانه (use strict) در جاوااسکریپت
۴۴JavaScript:کلمه کلیدی This در جاوااسکریپت
۴۵JavaScript:کلمه کلیدی Let در جاوااسکریپت
۴۶JavaScript:ثابت‌ها در جاوااسکریپت
۴۷JavaScript:تعریف توابع به صورت پیکان
۴۸JavaScript:کلاس‌ها در جاوااسکریپت
۴۹JavaScript:اشکال‌زدایی در جاوااسکریپت
۵۰JavaScript:راهنمای استایل و استانداردهای کدنویسی در جاوااسکریپت
۵۱JavaScript:بهترین تمرینات جاوااسکریپت
۵۲JavaScript:اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت
۵۳JavaScript:کارایی در جاوااسکریپت
۵۴JavaScript:کلمات رزرو شده در جاوااسکریپت
۵۵JavaScript:ورژن‌های جاوااسکریپت
۵۶JavaScript:ECMAScript 5 - JavaScript 5
۵۷JavaScript:ECMAScript 6 - ECMAScript 2015
۵۸JavaScript:جیسون (JSON) در جاوااسکریپت
---

از قابلیت نظرات یا کامنت‌ها در جاوااسکریپت می‌توان برای شرح وظیفهٔ کدهای جاوااسکریپت استفاده کرد و استفاده از این قابلیت موجب خوانایی بیشتر کد می‌شود.[۱]

همچنین می‌توان از کامنت‌ها در جاوااسکریپت برای جلوگیری از اجرای برخی از کدها در زمان تست جلوگیری کرد.

نظرات یک خطی

برای ایجاد نظرات یک خطی در جاوااسکریپت می‌بایست در ابتدای این نظرات از علامت//استفاده کرد.

هر متنی که بین علامت//تا پایین خط قرار بگیرد توسط جاوااسکریپت نادیده گرفته می‌شود. (اجرا نمی‌شود)

در مثال زیر، قبل از هر خط کد یک نظر یک خطی با استفاده از علامت//درج شده‌است:

1 Example
2 // Change heading:
3 document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
4 
5 // Change paragraph:
6 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

در مثال زیر یک نظر یک خطی در انتهای هر خط کد، برای شرح وظیفهٔ آن تکه کد درج شده‌است:

1 var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
2 var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2

نظرات چند خطی

نظرات چند خطی در جاوااسکریپت با علامت*/آغاز می‌شوند و با علامت/*نیز پایان می‌یابند.

هر گونه متنی که بین علامت*/و/*قرار بگیرد توسط جاوااسکریپت نادیده گرفته می‌شود.

مثال زیر از یک نظر چند خطی (یا یک بلاک کامنت) برای شرح وظیفه کد استفاده می‌کند:

1 Example
2 /*
3 The code below will change
4 the heading with id = "myH"
5 and the paragraph with id = "myP"
6 in my web page:
7 */
8 document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
9 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
برنامه‌نویسان معمولاً از نظرهای یک خطی برای توضیح کدهای خود استفاده می‌کنند.
بلاک‌های کامنت‌ها اغلب برای سندسازی یا داکیومنت (به انگلیسی: documentation) سازی‌های رسمی استفاده می‌شوند.

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای کد

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای برخی از کدها روش مناسبی برای تست کردن کدها است.

اضافه کردندر ابتدای یک خط کد، آن کد را از حالت قابل اجرا به یک خط نظر تبدیل می‌کند.

این مثال از علامت//برای جلوگیری از اجرای یک خط از کدها استفاده می‌کند:

1 Example
2 //document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
3 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

این مثال از یک بلاک از نظرات برای جلوگیری از اجرای چندین خط کد استفاده می‌کند:

1 Example
2 /*
3 document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
4 document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
5 */

منابع آموزشی