کلمات کلیدی Break و Continue در جاوا اسکریپت

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
JavaScript-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در جاوا اسکریپت
اشیاء در جاوا اسکریپت
تابع در جاوا اسکریپت
HTML DOM در جاوا اسکریپت
Browser BOM در جاوا اسکریپت
AJAX در جاوا اسکریپت
JSON در جاوا اسکریپت
جی‌کوئری در برابر جاوا اسکریپت
مثال‌های جاوا اسکریپت
مرجع جاوا اسکریپت

عبارتbreakبه بیرون از یک حلقه پرش می‌کند. [۱]

عبارتcontinueیک واحد در حلقه پرش می‌کند.

عبارت Break

شما کلمهbreakرا در فصل‌های قبلی این آموزش دیده‌اید. از این کلمه برای خارج شدن از عبارتswitch()استفاده می‌شد.

عبارتbreakرا می‌توان برای خارج شدن از یک حلقه نیز استفاده کرد.

دستورbreakموجب خروج از حلقه شده و باعث می‌شود که اجرای کدهای بعد از حلقه (در صورت وجود) آغاز شوند:

مثال

1 for (i = 0; i < 10; i++) {
2   if (i === 3) { break; }
3   text += "The number is " + i + "<br>";
4 }

عبارت Continue

کلمهcontinueموجب یک واحد پرش (در حلقه) و ادامه اجرا از یک واحد بعد در حلقه در صورتی که شرطی برقرار باشد می‌شود.

این مثال مقدار عدد ۳ را نادیده می‌گیرد و از آن پرش می‌کند:

مثال

1 for (i = 0; i < 10; i++) {
2   if (i === 3) { continue; }
3   text += "The number is " + i + "<br>";
4 }

Labelها در جاوا اسکریپت

برای label بندی شما کدهای جاوا اسکریپت را بعد از نام label و پس از علامت: قرار می‌دهید:

1 label:
2 statements

کلمهbreakوcontinueتنها عباراتی در جاوا اسکریپت هستند که می‌توانند از یک بلاک کد پرش کنند.

شیوهٔ نوشتار

1 break labelname;
2 
3 continue labelname;

عبارتcontinue(با اشاره کردن به یک label یا بدون اشاره کردن) تنها می‌تواند برای پرش یک واحد در حلقه استفاده شود.

عبارت break بدون اشاره کردن به یک label، تنها می‌تواند برای پرش از یک حلقه یا دستور switch استفاده شود.

با اشاره کردن به یک label، عبارت break می‌تواند برای پرش از هر گونه بلاک کدی استفاده شود:

1 var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
2 list: {
3   text += cars[0] + "<br>";
4   text += cars[1] + "<br>";
5   break list;
6   text += cars[2] + "<br>";
7   text += cars[3] + "<br>";
8 }

یک بلاک کد، مجموعه‌ای از کدها است که بین علامت { و } قرار گرفته‌است.

تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


منابع آموزشی