پنجرهٔ صفحه نمایش

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Object (به فارسی: شیء) window.screen شامل اطلاعاتی در مورد صفحه نمایش کاربر می‌شود. [۱]

پنجرهٔ صفحه نمایش

شیء window.screen را می‌توان بدون پییشوند window نوشت.

ویژگی‌ها:

  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

عرض پنجرهٔ صفحه نمایش

ویژگی window.screen عرض صفحه نمایش کاربر بازدید‌کننده را بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.

مثال

نمایش عرض صفحه نمایش بر حسب پیکسل:

1document.getElementById("demo").innerHTML =
2"Screen Width: " + screen.width;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Width: 1280


مشاهدهٔ نتیجه


ارتفاع پنجرهٔ صفحه نمایش

ویژگی screen.height مقدار ارتفاع صفحه نمایش کاربر بازدیدکننده را بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.

مثال

ارتفاع صفحه نمایش را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد:

1document.getElementById("demo").innerHTML =
2"Screen Height: " + screen.height;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Height: 1024


مشاهدهٔ نتیجه


عرض در دسترس پنجره نمایش

ویژگی screen.availWidth مقدار عرض پنجرهٔ صفحه نمایش کاربر منهای امکانات رابط کاربری مثل نوار وظیفه ویندوز (Windows Taskbar) را برمی گردند.

مثال

عرض در دسترس پنجرهٔ صفحه نمایش را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد:

1document.getElementById("demo").innerHTML =
2"Available Screen Width: " + screen.availWidth;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Available Screen Width: 1280


مشاهدهٔ نتیجه


ارتفاع در دسترس پنجرهٔ صفحه نمایش

ویژگی screen.availHeight ارتفاع صفحه نمایش کاربر بازدید کننده را منهای امکانات رابط کاربری مثل نوار وظیفه در ویندوز (Windows Taskbar) را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد.

مثال

ارتفاع در دسترس پنجرهٔ صفحه نمایش را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد:

1document.getElementById("demo").innerHTML =
2"Available Screen Height: " + screen.availHeight;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Available Screen Height: 984


مشاهدهٔ نتیجه


عمق رنگ پنجرهٔ صفحه نمایش

ویژگی screen.colorDepth اعداد بیتی را که برای نمایش یک رنگ استفاده می‌کند را برمی‌گرداند.

تمامی کامپیوترهای مدرن از سخت‌افزارهای ۲۴ یا ۳۲ بیتی برای وضوح رنگ استفاده می‌کنند.

  • ۲۴ بیت = ۱۶٬۷۷۷٬۲۱۶ رنگ مختلف واقعی "True Colors"
  • ۳۲ بیت = ۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۷ رنگ سیر یا عمیق مختلف "Deep Colors"

کامپیوترهای قدیمی از ۱۶ بیتی استفاده می‌کنند: ۶۵٬۵۳۶ رنگ بالا ("High Colors") با وضوح تصویر مختلف.

کامپیوترهای خیلی قدیمی و تلفن‌های قدیمی از ۸ بیتی استفاده می‌کردند: ۲۵۶ رنگ مختلف VGA.

مثال

عمق صفحه نمایش را بر حسب بیت نمایش می‌دهد:

1document.getElementById("demo").innerHTML =
2"Screen Color Depth: " + screen.colorDepth;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Color Depth: 24


مشاهدهٔ نتیجه

مقادیر #rrggbb (rgb) در HTML رنگ‌های واقعی ("True Colors") نامیده می‌شوند. (۱۶٬۷۷۷٬۲۱۶ رنگ مختلف)

عمق (Depth) پیکسل پنجرهٔ صفحه نمایش

ویژگی screen.pixelDepth عمق پیکسل صفحه نمایش را برمی‌گرداند.

مثال

نمایش عمق پیکسل‌های صفحه نمایش بر حسب بیت:

1document.getElementById("demo").innerHTML =
2"Screen Pixel Depth: " + screen.pixelDepth;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Pixel Depth: 24


مشاهدهٔ نتیجه

برای رایانه‌های مدرن، عمق رنگ و عمق پیکسل با یکدیگر برابرند.

منابع آموزشی