متدهای دریافت تاریخ

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از متدهای زیر می‌توان برای دریافت اطلاعات از یک شیءتاریخ و زمان استفاده کرد: [۱]

متد توضیحات
getFullYear() سال را به صورت کامل (چهار رقم) دریافت می‌کند. YYYY
getMonth() ماه را به صورت یک عدد دریافت می‌کند. (۰ تا ۱۱)
getDate() روز را همانند یک عدد دریافت می‌کند. (۱ تا ۳۱)
getHours() ساعت را دریافت می‌کند. (۰ تا ۲۳)
getMinutes() دقیقه را دریافت می‌کند (۰ تا ۵۹)
getSeconds() ثانیه را دریافت می‌کند. (۰ تا ۵۹)
getMilliseconds() میلی ثانیه را دریافت می‌کند. (۰ تا ۹۹۹)
getTime() زمان را (به صورت میلی ثانیه از یک ژانویه سال ۱۹۷۰) دریافت می‌کند.
getDay() روز هفته را به صورت یک عدد دریافت می‌کند. (۰ تا ۶)
Date.now() زمان حال را دریافت می‌کند. ECMAScript 5

متد getTime()

متد getTime() زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال ۱۹۷۰ بازمی‌گرداند:

مثال

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getFullYear()

متد getFullYear() عدد سال را به صورت عددی چهاررقمی برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getMonth()

متد getMonth() شماره ماه را به صورت یک عدد (۰ تا ۱۱) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth();


مشاهدهٔ نتیجه


در جاوا اسکریپت، شماره ماه اول (ژانویه) ۰ است، بنابراین شماره ماه دسامبر ۱۱ است.

شما می‌توانید آرایه ای از نام ماه‌ها داشته باشید، و از متد getMonth() برای بازگرداندن نام ماه استفاده کنید:

مثال

1var d = new Date();
2var months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
3document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];


مشاهدهٔ نتیجه


متد getDate()

متد getDate() شماره عدد روز یک تاریخ را به صورت عددی (۱ تا ۳۱) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getHours()

The getHours() method returns the hours of a date as a number (0-23):

متد getHours() میزان ساعتهای یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۲۳) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getMinutes()

متد getMinutes() دقیقه یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۵۹) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getSeconds()

متد getSeconds() getSeconds مقدار ثانیهٔ یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۵۹) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getMilliseconds()

متد getMilliseconds() مقدار میلی ثانیه یک تاریخ را به صورت عددی (۰ تا ۹۹۹) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getDay()

متد getDay() شماره روز هفته را به صورت یک عدد (۰ تا ۶) برمی‌گرداند:

مثال

1var d = new Date();
2document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();


مشاهدهٔ نتیجه


در جاوا اسکریپت، روز اول هفته (۰) به معنای روز شنبه است، با اینکه در برخی از کشورهای دنیا روز اول هفته روز دوشنبه است.

شما می‌توانید از یک آرایه که نام‌های روزها درون آن قرار دارد، و با استفاده از متد getDay() برای بازگرداندن نام روز استفاده کنید:

مثال

1var d = new Date();
2var days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
3document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];


مشاهدهٔ نتیجه


متدهای تاریخ و زمان UTC

متدهای UTC برای کار با تاریخ‌های بر حسب UTC استفاده می‌شوند:

متد توضیحات
getUTCDate() همانند متد getDate() است با این تفاوت که تاریخ بر حسب uUT را برمی‌گرداند.
getUTCDay() همانند متد getDay() است با این تفاوت که روز تاریخ برحسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCFullYear() همانند متد getFullYear() است با این تفاوت که سال کامل تاریخ بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCHours() همانند متد getHours() است با این تفاوت که ساعت زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMilliseconds() همانند متد getMilliseconds() است با این تفاوت که میزان میلی ثانیه در زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMinutes() همانند متد getMinutes() است با این تفاوت که دقیقه در زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMonth() همانند متد getMonth() است با این تفاوت که شماره ماه تاریخ بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCSeconds() همانند متد getSeconds() است با این تفاوت که ثانیه زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت

برای مشاهده مرجع کاملی درمورد تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت را بخوانید.

مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت است.

تمرینات جاوا اسکریپت

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی