PHP:آرایه‌های Multimensional در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صفحات قبلی، ما آرایه‌هایی را توضیح دادیم که تنها می‌توانند یک لیست از جفتهای کلید/مقدار را ذخیره کنند. [۱]

اما، گاهی اوقات شما می‌خواهید مقادیری را با بیش از یک مقدار کلید ذخیره کنید، برای انجام اینکار می‌بایست از آرایه‌های multidimensional استفاده کنید.

آرایه‌های چند بعدی (به انگلیسی: Multimensional) در PHP

یک آرایه چند بعدی، آرایه ای است که شامل یک یا چند آرایه می‌شود.

PHP از آرایه‌های چند بعدی پشتیبانی می‌کند که، دو، سه، چهار، پنج یا با حتی بعد بیشتر را پشتیبانی می‌کند. اما برای بیشتر مردم، مدیریت آرایه‌هایی با بیش از سه مرحله سخت است.


آرایه‌های ۲ بعدی در PHP

یک آرایه دو بعدی متشکل از دو آرایه است (یک آرایه سه بعدی نیز شامل سه آرایه است).

ابتدا بگذارید نگاهی به جدول زیر بیندازیم:

نام موجودی فروخته شده
Volvo ۲۲ ۱۸
BMW ۱۵ ۱۳
Saab ۵ ۲
Land Rover ۱۷ ۱۵

ما اطلاعات جدول بالا را می‌توانیم در یک آرایه دو بعدی همانند زیر ذخیره کنیم:

$cars = array
 (
 array("Volvo",22,18),
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover",17,15)
 );

حال آرایه دو بعدی $cars شامل چهار آرایه است، دو شاخص دارد: سطر و ستون.

برای دسترسی به عناصر آرایه $cars ما می‌بایست به دو شاخص (سطر و ستون) اشاره کنیم:

مثال

1 <?php
2 echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
3 echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
4 echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
5 echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
6 ?>

ما همچنین می‌توانیم از یک حلقه for درون حلقه for دیگر برای دسترسی به عناصر آرایه $cars استفاده کنیم. (همچنان ما مجبور هستیم که به دو شاخص اشاره کنیم):

مثال

 1 <?php
 2 for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
 3  echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
 4  echo "<ul>";
 5  for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
 6   echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
 7  }
 8  echo "</ul>";
 9 }
10 ?>

مرجع کامل در مورد آرایه‌ها در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع آرایه، مرجع کامل آرایه ما را مشاهده کنید.

این مرجع شامل توضیحات خلاصه و مثالهایی از نحوه استفاده برای هر تابع است!

منابع آموزشی