PHP:حلقهٔ for در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حلقه for - اجرای یک بلاک از کد را به تعداد مشخصی تکرار می‌کند. [۱]

حلقه for در PHP

حلقه for زمانی استفاده می‌شود که شما می‌دانید که کد شما می‌بایست به چه تعداد اجرا شود.

شیوه نوشتار

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed for each iteration;
}

پارامترها:

 • Init counter: شمارنده حلقه را مقداردهی اولیه می‌کند
 • test counter: در هر بار اجرا بررسی می‌شود. اگر نتیجه بررسی برابر با TRUE بود، اجرای حلقه ادامه می‌یابد. اگر نتیجه بررسی FALSE بود، اجرای حلقه به پایان می‌رسد
 • Increment counter: مقدار متغیر شمارنده را افزایش می‌دهد

مثال

مثال زیر اعداد ۰ تا ۱۰ را نمایش می‌دهد:

مثال

1 <?php
2 for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
3   echo "The number is: $x <br>";
4 }
5 ?>

توضیح مثال

 • $x = 0; - متغیر شمارنده حلقه ($x) را مقداردهی اولیه می‌کند، و مقدار شروع متغیر را ۰ قرار می‌دهد.
 • $x <= 10; - اجرای حلقه را تا زمانی که متغیر $x کوچکتر یا مساوی ۱۰ است ادامه می‌دهد.
 • $x++ - شمارنده حلقه را پس از هر بار اجرا یک واحد افزایش می‌دهد.

مثال زیر تا عدد ۱۰۰ را ده تایی ده تایی می‌شمارد:

مثال

1 <?php
2 for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
3   echo "The number is: $x <br>";
4 }
5 ?>

توضیح مثال

 • $x = 0; - متغیر شمارنده حلقه ($x) را مقداردهی اولیه می‌کند، و مقدار شروع متغیر را ۰ قرار می‌دهد.
 • $x <= 100; - اجرای حلقه را تا زمانی که متغیر $x کوچکتر یا مساوی ۱۰۰ است ادامه می‌دهد.
 • $x+=10 - شمارنده حلقه را پس از هر بار اجرا ۱۰ واحد اضافه می‌کند.

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.

منابع آموزشی