درج داده در MySQL به وسیلهٔ PHP

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
۱پایگاه داده MySQL
۲اتصال به MySQL
۳ساخت پایگاه داده
۴ساخت جدول
۵وارد کردن داده
۶دریافت شناسهٔ آخرین سطر
۷وارد کردن چندین داده
۸دستور Prepared
۹انتخاب داده
۱۰دستور Where
۱۱دستور Order By
۱۲حذف داده
۱۳بروزرسانی داده
۱۴محدودسازی داده
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP


درج داده درون MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

بعد از اینکه یک پایگاه داده و یک جدول ایجاد شد، ما می‌توانیم درج داده در آنها را شروع کنیم. [۱]

در اینجا برخی از قوانین شیوهٔ نوشتار آورده شده‌است:

 • کوئری SQL در PHP می‌بایست درون ' ' قرار بگیرد
 • مقادیر رشته‌ای درون کوئری SQL می‌بایست درون ' ' قرار بگیرند
 • مقادیر عددی نباید درون ' ' قرار گیرند
 • کلمه Null نباید درون ' ' قرار گیرد

دستور INSERT INTO برای اضافه کردن یک رکورد جدید به یک جدول MySQL استفاده می‌شود:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

برای یادگیری مطالب بیشتر در مورد SQL به آموزش SQL مراجعه کنید.

در فصل قبلی ما یک جدول خالی به نام "MyGuests" با پنج ستون ایجاد کردیم: "شناسه"، "نام"، " نام خانوادگی" "آدرس پست الکترونیکی" و "reg_date". حالا، بگذارید که جدول را با داده پرکنیم.

نکته: در صورتی که یک ستون AUTO_INCREMENT باشد (مانند ستون "شناسه") یا واحد زمانی با بروزرسانی پیش‌فرض current_timesamp باشد (مانند ستون "reg_date")، نیازی برای مشخص شدن درون کوئری SQL ندارد؛ MySQL به صورت خودکار مقادیر را اضافه خواهد کرد.

مثال زیر یک رکورد جدید به جدول "MyGuests" اضافه می‌کند:

مثال (شیء گرایی در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "New record created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

مثال (برنامه نویسی رویه ای در MySQLi)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "New record created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

مثال (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "New record created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>


منابع آموزشی

 1. [https w3schools.com: تیتر_صفحه_هدف]