PHP:متغیرهای Superglobal در PHP - متغیر $ GET

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند. [۱]

متغیر $_GET در PHP

متغیر $_GET یک متغیر super global است که برای جمع‌آوری اطلاعات بعد از ثبت یک فرم HTML با روش ارسال (method="get") استفاده می‌شود.

متغیر $_GET همچنین می‌تواند داده‌هایی را که در URL ارسال شده‌اند را نیز جمع‌آوری کنند.

فرض کنید که ما یک صفحه HTML داریم که شامل لینک‌هایی با پارامترها است:

1 <html>
2 <body>
3 
4 <a href="test_get.php?subject=PHP&web=Wikicod.ir">Test $GET</a>
5 
6 </body>
7 </html>

زمانی که کاربر روی لینک "Test $GET" کلیک می‌کند، پارامترهای "subject" و "web" به فایل "test_get.php" ارسال می‌شود، و شما می‌توانید به مقادیر آنها در فایل "test_get.php" بوسیله متغیر $_GET دسترسی پیدا کنید.

مثال زیر، کد درون فایل "test_get.php" را نشان می‌دهد:

مثال

1 <html>
2 <body>
3 
4 <?php
5 echo "Study " . $_GET['subject'] . " at " . $_GET['web'];
6 ?>
7 
8 </body>
9 </html>

نکته: شما مطالب بیشتری را در مورد متغیر $_GET در فصل فرم‌های PHP خواهید آموخت.

منابع آموزشی