PHP:متغیرهای Superglobal - متغیر $SERVER

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میانبر:
الگو:اصلاح جدول


متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند. [۱]

متغیر $_SERVER

$_SERVER یک متغیر سراسری PHP است که اطلاعاتی در مورد سربرگ‌ها (به انگلیسی: Header)، مسیرها (به انگلیسی: Path) و مکان‌های اسکریپت (به انگلیسی: Script locations) را نگهداری می‌کند.

مثال زیر، نحوه استفاده از برخی از عناصر را در آرایه سراسری $_SERVER نشان می‌دهد:

مثال

 1 <?php
 2 echo $_SERVER['PHP_SELF'];
 3 echo "<br>";
 4 echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
 5 echo "<br>";
 6 echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
 7 echo "<br>";
 8 echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
 9 echo "<br>";
10 echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
11 echo "<br>";
12 echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
13 ?>

جدول زیر، مهمترین عناصر درون آرایه $_SERVER را لیست کرده‌است:

عنصر/ کد توضیحات
$_SERVER['PHP_SELF'] نام فایل اسکریپت در حال اجرا را برمی‌گرداند.
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'] ورژنی واسط دروازه مشترک (CGI) که توسط سرور استفاده می‌شود را برمی‌گرداند.
$_SERVER['SERVER_ADDR'] آیپی آدرس سرور را برمی‌گرداند.
$_SERVER['SERVER_NAME'] نام سرور (مانند www.w3schools.com) را برمی‌گرداند.
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] نام و مشخصات وب سرور را برمی‌گرداند (مانند Apache/2.2.24)
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] نام و ورژن پروتکل اطلاعات را برمی‌گرداند. (مانند HTTP/1.1)
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] نوع متد درخواستی که برای دسترسی به صفحه استفاده شده‌است را برمی‌گرداند.
$_SERVER['REQUEST_TIME'] زمان شروع درخواست را برمی‌گرداند. (مانند ۱۳۷۷۶۸۷۴۹۶)
$_SERVER['QUERY_STRING'] درخواست متنی (query string) را در صورتی که به صفحه از طریق درخواست متنی دسترسی پیدا شده باشد را برمی‌گرداند.
$_SERVER['HTTP_ACCEPT'] سربرگ (header) مورد قبول را از درخواست فعلی برمی‌گرداند.
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] Charset مورد قبول سربرگ (header) را برمی‌گرداند.
$_SERVER['HTTP_HOST'] سربرگ میزبان (host) را برمی‌گرداند.
$_SERVER['HTTP_REFERER'] url کامل صفحه جاری را برمی‌گرداند (قابل اعتماد نیست زیرا که بیشتر نرم‌افزارها از آن پشتیبانی نمی‌کنند)
$_SERVER['HTTPS'] آیا اسکریپت به وسیله یک درخواست امن اجرا شده‌است؟
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] ایپی محلی را که کاربر صفحه جاری را می‌بیند، برمی‌گرداند.
$_SERVER['REMOTE_HOST'] نام میزبانی را که کاربر از آن صفحه جاری را می‌بیند را برمی‌گرداند.
$_SERVER['REMOTE_PORT'] شماره پورتهایی را که روی دستگاه کاربر برای ارتباط با وب سرور در نظر گرفته شده‌است را برمی‌گرداند.
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] مسیر مطلق اسکریپت در حال اجرا را برمی‌گرداند.
$_SERVER['SERVER_ADMIN'] مقداری را که به مسیر SERVER_ADMIN در تنظیمات وب سرور داده شده‌است را برمی‌گرداند. (اگر اسکریپت شما روی ماشین مجازی اجرا می‌شود، این مقدار برابر با مقداری است که برای آن ماشین مجازی تعریف شده‌است) (همانند someone@w3schools.com)
$_SERVER['SERVER_PORT'] شماره پورتهایی را که روی سرور برای ارتباطات وب سرور استفاده می‌شود را برمی‌گرداند. (همانند ۸۰)
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE'] ورژن سرور و نام ماشین مجازی که به صفحه‌های ساخته شده توسط سرور اضافه شده‌اند را برمی‌گرداند.
$_SERVER['PATH_TRANSLATED'] مسیر فایل اسکریپت جاری را بر اساس فایل سیستم برمی‌گرداند.
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] مسیر اسکریپت جاری را برمی‌گرداند.
$_SERVER['SCRIPT_URI'] URI فایل اسکریپت جاری را برمی‌گرداند.

منابع آموزشی