PHP:مثال کامل فرم در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فصل به شما نحوه نگهداری مقادیر در فیلدهای ورودی را زمانی که کاربر روی دکمه ثبت (submit) کلیک می‌کند، به شما نشان می‌دهد. [۱]

PHP - نگه داری مقادیر در فرم

برای نمایش مقادیر در فیلدهای ورودی مربوطه بعد از آن که کاربر روی دکمه ثبت (submit) کلیک کرد، ما یک اسکریپت کوچک PHP درون خاصیت value فیلدهای ورودی name , email و website اضافه کرده‌ایم. در فیلد textarea مربوط به نظرات (به انگلیسی: comment)، ما یک اسکریپت بین تگ‌های </textarea> و <textarea> قرار داده‌ایم. اسکریپت کوچک مقادیر متغیرهای $name, $email, $website و $comment را در خروجی چاپ می‌کند.

سپس، ما همچنین می‌بایست نشان دهیم کدام دکمه رادیویی انتخاب شده بود. برای این امر، ما می‌بایست خاصیت checked (نه خاصیت دکمه‌های رادیویی) را تغییر دهیم:

 1 Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
 2 
 3 E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
 4 
 5 Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
 6 
 7 Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
 8 
 9 Gender:
10 <input type="radio" name="gender"
11 <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?>
12 value="female">Female
13 <input type="radio" name="gender"
14 <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?>
15 value="male">Male
16 <input type="radio" name="gender"
17 <?php if (isset($gender) && $gender=="other") echo "checked";?>
18 value="other">Other

PHP - مثال کامل فرم در PHP

در اینجا کد کاملی برای مثال ارزیابی فرم‌های PHP وجود دارد: Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.

منابع آموزشی