PHP:نظرات در PHP

از ویکی کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظرات در PHP

یک نظر (به انگلیسی: comment) یک خط است که به عنوان بخشی از برنامه در نظر گرفته نشده و اجرا نمی‌شود. هدف استفاده از نظر این است که فرد هنگام مطالعه کد، آنها را بخواند. [۱]

از نظرات می‌توان برای موارد زیر استفاده کرد:

  • به دیگران اجازه دهید که کد شما را درک کنند.
  • خودتان کاری را که انجام دادید بعداً به واسطه نظرات بتوانید به یاد بیاورید - بسیاری از برنامه نویسان این اتفاق برای آنها افتاده‌است که بعد از مدت‌ها کدهای قدیمی خود را می‌بینند تا شیوه کار آن را بیابند. نظرات می‌توانند به شما کمک کنند آن چیزی را که هنگام نوشتن کد به آن فکر می‌کردید را به یاد بیاورید.

PHP از روش‌های گوناگونی برای ایجاد نظرات در کد پشتیبانی می‌کند:

مثال

شیوه نوشتار نظرات تک-خطی:

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 <body>
 4 
 5 <?php
 6 // این یک نظر یک خطی است.
 7 
 8 # این نیز یک نظر تک خطی است.
 9 ?>
10 
11 </body>
12 </html>

مثال

شیوه نوشتار نظر چند-خطی

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 <body>
 4 
 5 <?php
 6 /*
 7 این یک نظر چند خطی است
 8 که در چندین
 9 خط نوشته می‌شود.
10 */
11 ?>
12 
13 </body>
14 </html>

مثال

استفاده از نظرات برای در نظر گرفتن بخشی از کد:

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 <body>
 4 
 5 <?php
 6 // همچنین شما می‌توانید از نظرات برای در نظر نگرفتن بخشی از یک خط کد استفاده کنید.
 7 $x = 5 /* + 15 */ + 5;
 8 echo $x;
 9 ?>
10 
11 </body>
12 </html>

منابع آموزشی