حذف سند در MongoDB

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
۱شروع کار
۲ایجاد پایگاه‌داده
۳ایجاد Collection
۴Insert
۵Find
۶پرس‌وجو
۷مرتب‌سازی
۸Delete
۹Drop Collection
۱۰بروزرسانی
۱۱محدود‌کردن
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


برای حذف یک سند، از متد delete_one() استفاده می‌شود.[۱]

اولین پارامتر متد delete_one() یک شیء پرس‌وجو است که مشخص می‌کند کدام سند باید حذف شوند.

توجه: اگر پرس‌وجو بیش از یک سند را پیدا کند، فقط اولین وقوع را حذف می‌کند.

مثال

سندی که address آن برابر "Mountain 21" را حذف می‌کند:

1import pymongo
2
3myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
4mydb = myclient["mydatabase"]
5mycol = mydb["customers"]
6
7myquery = { "address": "Mountain 21" }
8
9mycol.delete_one(myquery)


مشاهدهٔ نتیجه


حذف چند سند

برای حذف بیش از یک سند، از متد delete_many() استفاده می‌شود.

اولین پارامتر متد delete_many() یک شیء پرس‌وجو است که مشخص می‌کند کدام سندها باید حذف شوند.

مثال

همهٔ سندهایی که address در آنها با حرف S آغاز می‌شود را حذف می‌کند:

 1import pymongo
 2
 3myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 4mydb = myclient["mydatabase"]
 5mycol = mydb["customers"]
 6
 7myquery = { "address": {"$regex": "^S"} }
 8
 9x = mycol.delete_many(myquery)
10
11print(x.deleted_count, " documents deleted.")


مشاهدهٔ نتیجه


حذف همهٔ سندها در یک مجموعه

برای حذف همهٔ سندها در یک مجموعه، یک شیء پرس‌وجوی خالی را به متد delete_many() پاس می‌کنیم:

مثال

همهٔ سندهای مجموعهٔ “customers” را حذف می‌کند:

1import pymongo
2
3myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
4mydb = myclient["mydatabase"]
5mycol = mydb["customers"]
6
7x = mycol.delete_many({})
8
9print(x.deleted_count, " documents deleted.")


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی