50% کامل شده تا

دیکشنری‌ها

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}

دیکشنری

Dictionaries are used to store data values in key:value pairs.[۱]

A dictionary is a collection which is unordered, changeable and does not allow duplicates.

Dictionaries are written with curly brackets, and have keys and values:

مثال

یک دیکشنری را ایجاد و چاپ می‌کند:

1 thisdict = {
2  "brand": "Ford",
3  "model": "Mustang",
4  "year": 1964
5 }
6 print(thisdict)

Dictionary Items

Dictionary items are unordered, changeable, and does not allow duplicates.

Dictionary items are presented in key:value pairs, and can be referred to by using the key name.

مثال

Print the "brand" value of the dictionary:

1 thisdict = {
2  "brand": "Ford",
3  "model": "Mustang",
4  "year": 1964
5 }
6 print(thisdict["brand"])

Unordered

When we say that dictionaries are unordered, it means that the items does not have a defined order, you cannot refer to an item by using an index.


Changeable

Dictionaries are changeable, meaning that we can change, add or remove items after the dictionary has been created.


Duplicates Not Allowed

Dictionaries cannot have two items with the same key:

مثال

Duplicate values will overwrite existing values:

1 thisdict = {
2  "brand": "Ford",
3  "model": "Mustang",
4  "year": 1964,
5  "year": 2020
6 }
7 print(thisdict)


Dictionary Length

To determine how many items a dictionary has, use the len() function:

مثال

Print the number of items in the dictionary:

print(len(thisdict))

Dictionary Items - Data Types

The values in dictionary items can be of any data type:

مثال

String, int, boolean, and list data types:

1 thisdict = {
2  "brand": "Ford",
3  "electric": False,
4  "year": 1964,
5  "colors": ["red", "white", "blue"]
6 }

type()

From Python's perspective, dictionaries are defined as objects with the data type 'dict':

<class 'dict'>


مثال

Print the data type of a dictionary:

1 thisdict = {
2  "brand": "Ford",
3  "model": "Mustang",
4  "year": 1964
5 }
6 print(type(thisdict))

Python Collections (Arrays)

There are four collection data types in the Python programming language:

 • List is a collection which is ordered and changeable. Allows duplicate members.
 • Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Allows duplicate members.
 • Set is a collection which is unordered and unindexed. No duplicate members.
 • Dictionary is a collection which is unordered and changeable. No duplicate members.

When choosing a collection type, it is useful to understand the properties of that type. Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning, and, it could mean an increase in efficiency or security.


منابع آموزشی