50% کامل شده تا

لیست های حلقه ای

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Loop Through a List

You can loop through the list items by using a for loop:[۱]

مثال

Print all items in the list, one by one:

1 thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
2 for x in thislist:
3   print(x)


در مورد حلقه‌های for در بخش حلقه‌های for در پایتون بیشتر خواهید آموخت.

Loop Through the Index Numbers

You can also loop through the list items by referring to their index number.

Use the range() and len() functions to create a suitable iterable.

مثال

Print all items by referring to their index number:

1 thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
2 for i in range(len(thislist)):
3   print(thislist[i])


The iterable created in the example above is [0, 1, 2].


Using a While Loop

You can loop through the list items by using a while loop.

Use the len() function to determine the length of the list, then start at 0 and loop your way through the list items by refering to their indexes.

Remember to increase the index by 1 after each iteration.

مثال

Print all items, using a while loop to go through all the index numbers

1 thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
2 i = 0
3 while i < len(thislist):
4   print(thislist[i])
5   i = i + 1


Learn more about while loops in our Python While Loops Chapter.

Looping Using List Comprehension

List Comprehension offers the shortest syntax for looping through lists:

مثال

A short hand for loop that will print all items in a list:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
[print(x) for x in thislist]


Learn more about list comprehension in the next chapter: List Comprehension.


منابع آموزشی