Python:متغیرها

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|clear=right|limit=2}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded متغیرها ظرف‌هایی {{Expansion depth limit exceeded|Containers}} برای ذخیره مقدار داده‌ها هستند.Expansion depth limit exceeded

برخلاف زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر، پایتون دستوری برای اعلان یک متغیر ندارد.

یک متغیر در لحظه اولین تخصیص مقدار به آن ایجاد می‌شود.

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables1|dars=python}}

متغیرها نیازی به اعلان با نوع خاصی ندارند و حتی می‌توانند بعد از اینکه تعریف شدند نوعشان تغییر کند.

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables2|dars=python}}

متغیرهای رشته‌ای می‌توانند با استفاده از نقل قول تکی یا دوتایی تعریف شوند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables7|dars=python}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded یک متغیر نام کوتاهی (مانند x یا y) یا نام توصیفی تر (age, carname, total volume) دارند. قوانین متغیرهای پایتون عبارتند از:

  • نام متغیر باید با یک حرف یا کاراکتر underscore ({{Expansion depth limit exceeded|Expansion depth limit exceeded}}) آغاز شود
  • نام متغیر نمی‌تواند با عدد آغاز شود
  • نام متغیر می‌تواند فقط کاراکترهای الفبایی-عددی و underscore داشته باشد (A-z، ۰–۹ و _)
  • نام متغیرها case-sensitive {{Expansion depth limit exceeded|حساس به بزرگی و کوچکی حروف}} است (age, Age و AGE سه متغیر متفاوت هستند)

Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variable_names|dars=python}}

{{Expansion depth limit exceeded|به یاد داشته باشید که نام متغیرها case-sensitive است.}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded پایتون امکان تخصیص مقدار به چند متغیر در یک خط را فراهم می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables8|dars=python}}

همچنین می‌توانید یک مقدار مشابه را در یک خط به چند متغیر بدهید:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables6|dars=python}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded عبارت {{Expansion depth limit exceeded|code=print|lang=python|class=|id=|style=color: #FF9933;}} در پایتون اغلب برای متغیرهای خروجی استفاده می‌شود.

برای ترکیب متن و یک متغیر، پایتون از کاراکتر {{Expansion depth limit exceeded|Expansion depth limit exceeded}} استفاده می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables3|dars=python}}

همچنین می‌توانید ار کاراکتر {{Expansion depth limit exceeded|Expansion depth limit exceeded}} برای اضافه کردن متغیر به متغیر دیگر استفاده کنید:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables4|dars=python}}

برای اعداد، کاراکتر {{Expansion depth limit exceeded|Expansion depth limit exceeded}} بعنوان عملگر ریاضی عمل می‌کند:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables5|dars=python}}

اگر سعی در ترکیب یک رشته و یک عدد دارید، پایتون به شما خطا خواهد داد:

<span class="error">Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables_test|dars=python}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded متغیرهایی که بیرون از یک تابع تعریف می‌شوند (مانند همهٔ مثال‌های بالا) بعنوان متغیرهای سراسری شناخته می‌شوند.

متغیرهای سراسری می‌توانند توسط همه، هم داخل توابع و هم خارج از آنها استفاده شوند.

<span class="error">Expansion depth limit exceeded یک متغیر خارج از تابع تعریف کنید و آن را در داخل تابع استفاده کنید Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables_global|dars=python}}

برای ایجاد متغیر با نام مشابه در داخل تابع، این متغیر محلی خواهد بود و فقط می‌توان داخل تابع از آن استفاده کرد. متغیر سراسری با نام مشابه همان‌طور که بوده یعنی سراسری و با مقدار اصلی باقی می‌ماند.

<span class="error">Expansion depth limit exceeded یک متغیر در داخل تابع با نام مشابه با متغیر سراسری ایجاد کنید Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables_global2|dars=python}}

<span class="error">Expansion depth limit exceeded معمولاً هنگامی که یک متغیر داخل تابعی ایجاد می‌کنید، آن متغیر محلی است، و فقط می‌تواند داخل همان تابع استفاده شود.

برای ایجاد متغیر سراسری داخل یک تابع، می‌توانید از کلمه کلیدی {{Expansion depth limit exceeded|code=global|lang=python|class=|id=|style=color: #FF9933;}} استفاده کنید.

<span class="error">Expansion depth limit exceeded اگر از کلمه کلیدی {{Expansion depth limit exceeded|code=global|lang=python|class=|id=|style=color: #FF9933;}} استفاده می‌کنید، متغیر به دامنه سراسری تعلق دارد: Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables_global3|dars=python}}

همچنین اگر می‌خواهید یک متغیر سراسری را داخل یک تابع نغییر دهید، از کلمه کلیدی {{Expansion depth limit exceeded|code=global|lang=python|class=|id=|style=color: #FF9933;}} استفاده کنید.

<span class="error">Expansion depth limit exceeded برای تغییر مقدار یک متغیر سراسری داخل یک تابع، با استفاده از کلمه کلیدی {{Expansion depth limit exceeded|code=global|lang=python|class=|id=|style=color: #FF9933;}} به آن متغیر ارجاع بزنید: Expansion depth limit exceeded{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|out=مشاهدهٔ نتیجه|link=demo_variables_global4|dars=python}} {{Expansion depth limit exceeded|قبل=Python:توضیحات|بعد=Python:انواع داده ها}} {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|title={{Expansion depth limit exceeded| {{{Expansion depth limit exceeded}}} | متغیرها در پایتون - ویکی‌کد}}

|description= متغیرها ظرف‌هایی (به انگلیسی: Containers) برای ذخیره مقدار داده‌ها هستند. برخلاف زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر، پایتون دستوری برای اعلان یک متغیر ندارد. یک متغیر در لحظه اولین تخصیص مقدار به آن ایجاد می‌شود.

}}

{{Expansion depth limit exceeded}}