مثال‌ها

از ویکی‌کد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
۱حذف کپی‌های لیست
۲معکوس‌کردن رشته
۳جمع‌کردن دو عدد
مثال‌های پایتون
۱مثال‌ها


شیوه نوشتاری در پایتون [۱]


توضیحات شیوهٔ نوشتاری

متغیرها در پایتون


توضیحات متغیرها

اعداد در پایتون


توضیحات اعداد

تبدیل نوع در پایتون


توضیحات تبدیل نوع

رشته‌ها در پایتون


توضیحات رشته‌ها

عملگرها در پایتون


توضیحات عملگرها

لیست‌ها در پایتون


توضیحات لیست‌ها

تاپل‌ها در پایتون


توضیحات تاپل‌ها

مجموعه‌ها در پایتون


توضیحات مجموعه‌ها

دیکشنری‌ها در پایتون


توضیحات دیکشنری‌ها

If … Else در پایتون


توضیحات If … Else

حلقهٔ While در پایتون


توضیحات حلقهٔ While

حلقهٔ For در پایتون


توضیحات حلقهٔ For

توابع پایتون


توضیحات توابع

Lambda در پایتون


توضیحات Lambda

آرایه‌ها در پایتون


توضیحات آرایه‌ها

اشیاء و کلاس‌ها در پایتون


توضیحات اشیاء و کلاس‌ها

Iteratorها در پایتون


توضیحات Iteratorها

ماژول‌های پایتون


توضیحات ماژول‌ها

تاریخ‌ها در پایتون


'توضیحات تاریخ‌ها

JSON در پایتون


توضیحات JSON

RegEx در پایتون


توضیحات RegEx

PIP در پایتون


توضیحات PIP

Try Except در پایتون


توضیحات Try Except

فایل‌ها در پایتون


توضیحات فایل‌ها

MySQL در پایتون


توضیحات MySQL

MongoDB در پایتون


توضیحات MongoDB


منابع آموزشی