میانگین میانه مُد

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
۱شروع کار
۲میانگین، میانه، مُد
۳انحراف استاندارد
۴صدک
۵توزیع داده
۶توزیع داده نرمال
۷نمودار پراکندگی
۸رگرسیون خطی
۹رگرسیون چند جمله‌ای
۱۰رگرسیون چندگانه
۱۱مقیاس
۱۲آموزش / تست
۱۳درخت تصمیم
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

با نگاه به گروهی از داده‌ها چه چیزی می‌توان آموخت؟[۱]

در یادگیری ماشین (و ریاضیات) اغلب یه مقدار وجود دارد که برای ما جالب است:

  • میانگین (Mean) - مقدار میانگین (معدل)
  • میانه (Median) - مقدار نقطه میانی
  • مُد (Mod) - رایج‌ترین مقدار

مثال: سرعت ۱۳ ماشین را ثبت کرده‌ایم:

speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

مقدار سرعت میانگین، میانه و رایج‌ترین چیست؟

میانگین

مقدار متوسط، مقدار میانگین است.

برای محاسبه مقدار متوسط، جمع همهٔ مقادیر را بر تعداد آنها تقسیم می‌کنیم:

(99+86+87+88+111+86+103+87+94+78+77+85+86) / 13 = 89.77

ماژول numPy متدی برای اینکار دارد:

مثال

از متد mean()در NumPy برای یافتن سرعت متوسط استفاده می‌کند:

1import numpy
2
3speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]
4
5x = numpy.mean(speed)
6
7print(x)


مشاهدهٔ نتیجه


میانه

پس از اینکه همهٔ مقادیر را ذخیره کردید، مقدار میانه، مقدار وسطی است:

77, 78, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 88, 94, 99, 103, 111


باید پیش از انتخاب میانه اعداد مرتب شده باشند.

ماژول NumPy متدی برای یافتن میانه دارد:

مثال

از متد median() در NumPy برای یافتن مقدار میانه استفاده می‌کند:

1import numpy
2
3speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]
4
5x = numpy.median(speed)
6
7print(x)


مشاهدهٔ نتیجه


اگر در وسط اعداد، دو عدد وجود داشته باشد (تعداد اعداد زوج باشد)، مجموعه این دو عدد را بر دو تقسیم می‌کند.
77, 78, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 94, 98, 99, 103

(86 + 87) / 2 = 86.5

مثال

با استفاده از ماژول NumPy:

1import numpy
2
3speed = [99,86,87,88,86,103,87,94,78,77,85,86]
4
5x = numpy.median(speed)
6
7print(x)


مشاهدهٔ نتیجه


مُد

مقدار مُد مقداری است که بیشترین تکرار را در میان اعداد دارد:

99, 86, 87, 88, 111, 86, 103, 87, 94, 78, 77, 85, 86 = 86

ماژول SciPy برای اینکار یک متد دارد:

مثال

از متد mode() در SciPy برای یافتن عددی که بیش‌ترین تکرار را دارد استفاده می‌کند:

1from scipy import stats
2
3speed = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]
4
5x = stats.mode(speed)
6
7print(x)


مشاهدهٔ نتیجه


خلاصه بخش

میانگین، میانه و مُد تکنیک‌هایی هستند که اغلب در یادگیری ماشین استفاده می‌شوند، بنابراین درک مفهوم پشت آنها بسیار مهم است.


منابع آموزشی