SQL:صفحه اصلی2

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم

ردیف صفحه درس زیرمجموعه درس تغییر مسیر تغییر مسیر ۲
صفحه ی آموزشی جدید را وارد کنید

SQL Tutorial

1 SQL:آموزش SQL
2 مقدمه
3 دستور زبان
4 عبارت SELECT
5 عبارت SELECT DISTINCT
6 شرط WHERE
7 عملگرهای AND, OR, NOT
8 کلمهٔ کلیدی ORDER BY
9 عبارت INSERT INTO
10 مقدارهای NULL
11 عبارت UPDATE
12 عبارت DELETE
13 عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
14 توابع MIN و MAX
15 توابع COUNT ،AVG و SUM
16 عملگر LIKE
17 کاراکترهای Wildcard
18 عملگر IN
19 عملگر BETWEEN
20 نام‌های مستعار (Aliases)
21 متصل کردن (Join)
22 کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
23 کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
24 کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
25 کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
26 دستور Self JOIN
27 عملگر UNION
28 عبارت GROUP BY
29 عبارت HAVING
30 عملگر EXISTS
31 عملگرهای ANY و ALL
32 عبارت SELECT INTO
33 عبارت INSERT INTO SELECT
34 عبارت CASE
35 توابع NULL
36 Stored Procedure
37 یادداشت‌ها
صفحه ی آموزشی جدید را وارد کنید

SQL Database

1 SQL:عبارت CREATE DATABASE
2 SQL:عبارت DROP DATABASE
3 SQL:پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
4 SQL:عبارت CREATE TABLE
5 SQL:عبارت DROP TABLE
6 SQL:عبارت ALTER TABLE
7 SQL:محدودیت‌ها
8 SQL:محدودیت NOT NULL
9 SQL:محدودیت UNIQUE
10 SQL:محدودیت PRIMARY KEY
11 SQL:محدودیت FOREIGN KEY
12 SQL:محدودیت CHECK
13 SQL:محدودیت DEFAULT
14 SQL:عبارت CREATE INDEX
15 SQL:فیلد افزایش خودکار
16 SQL:کار با تاریخ‌ها
17 SQL:Views
18 SQL:تزریق
19 SQL:میزبانی

SQL Examples

1 SQL:مثال‌ها

useve=true