عبارت ALTER TABLE

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

عبارت ALTER TABLE در SQL

عبارت ALTER TABLE برای اضافه‌کردن، حذف یا تغییر ستون‌ها در یک جدول موجود به کار می‌رود.[۱]

همچنین عبارت ALTER TABLE برای اضافه‌کردن یا حذف محدودیت‌های مختلف به یک جدول موجود استفاده می‌شود.

ALTER TABLE - اضافه‌کردن ستون‌ها

برای اضافه‌کردن ستون به یک جدول، از نحو زیر استفاده کنید:

1 ALTER TABLE table_name
2 ADD column_name datatype;

SQL زیر ستون "Email" را به جدول "Customers"اضافه می‌کند:

مثال
1 ALTER TABLE Customers
2 ADD Email varchar(255);

ALTER TABLE - حذف ستون

برای حذف ستون در یک جدول، از نحو زیر استفاده می‌شود (توجه داشته باشید که در بعضی از سیستم‌های بانک اطلاعاتی حذف ستون مجاز نمی‌باشد):

1 ALTER TABLE table_name
2 DROP COLUMN column_name;

SQL زیر ستون "Email" را از جدول "Customers" حذف می‌کند:

مثال
1 ALTER TABLE Customers
2 DROP COLUMN Email;

ALTER TABLE - ALTER /MODIFY ستون

برای تغییر نوع داده ستونی از جدول، از نحو زیر استفاده کنید:

SQL Server / MS Access:
1 ALTER TABLE table_name
2 ALTER COLUMN column_name datatype;
My SQL / Oracle (نسخه‌های پیش از 10G):
1 ALTER TABLE table_name
2 MODIFY COLUMN column_name datatype;
Oracle نسخه‌های 10G و جدیدتر:
1 ALTER TABLE table_name
2 MODIFY column_name datatype;

مثال SQL ALTER TABLE

به جدول "Persons" نگاه کنید:

ID LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

حال می‌خواهیم ستونی به نام "DateOfBirth" در جدول "Persons" اضافه کنیم.

از عبارت SQL زیر استفاده می‌کنیم:

1 ALTER TABLE Persons
2 ADD DateOfBirth date;

دقت داشته باشید که ستون جدید، "DateOfBirth"، از نوع date (تاریخ) است و تاریخ در آن قرار خواهد گرفت. نوع داده‌ای مشخص می‌کند ستون چه نوع داده‌هایی را می‌تواند در خود جای دهد. برای دستیابی به مرجه کامل همهٔ انوع داده‌ای موجود در MS Access, MySQL و SQL Server به مرجع کامل انواع داده‌ای ما مراجعه کنید.

اکنون جدول "Persons" به شکل زیر خواهد بود:

ID LastName FirstName Address City DateOfBirth
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

مثال تغییر نوع داده‌ای

حال می‌خواهیم نوع داده‌های ستونی به نام "DateOfBirth" در جدول "Persons"را تغییر دهیم.

از عبارت SQL زیر استفاده می‌کنیم:

1 ALTER TABLE Persons
2 ALTER COLUMN DateOfBirth year;

توجه کنید که ستون حالا "DateOfBirth" از نوع year (سال) است و سال دو-رقمی یا چهار-رقمی را در آن قرار خواهد گرفت.

مثال DROP COLUMN

سپس، می‌خواهیم ستونی به نام "DateOfBirth" در جدول "Persons"را حذف کنیم.

از عبارت SQL زیر استفاده می‌کنیم:

1 ALTER TABLE Persons
2 DROP COLUMN DateOfBirth;

اکنون جدول "Persons"به شکل زیر خواهد بود:

ID LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger


منابع آموزشی