عبارت CREATE TABLE

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

عبارت CREATE TABLE در SQL

عبارت CREATE TABLE برای ایجاد یک جدول جدید در بانک اطلاعاتی به کار می‌رود.[۱]

نحو
1 CREATE TABLE table_name (
2   column1 datatype,
3   column2 datatype,
4   column3 datatype,
5  ....
6 );

پارامترهای ستون (به انگلیسی: column) نام ستون‌های جدول را مشخص می‌کنند.

نوع داده پارامتر، نوع داده‌ای را مشخص می‌کند که در آن ستون قرار می‌گیرد (یعنی varchar, integer, date و غیره).

نکته: برای مرور انواع داده‌ای موجود، به مرجع کامل نوع داده ما مراجعه کنید.

مثال SQL CREATE TABLE

مثال زیر جدولی به نام "Persons" ایجاد می‌کند که دارای پنج ستون است: PersonID, LastName, FirstName, Address و City:

مثال
1 CREATE TABLE Persons (
2   PersonID int,
3   LastName varchar(255),
4   FirstName varchar(255),
5   Address varchar(255),
6   City varchar(255)
7 );

ستون PersonID از نوع int است و می‌تواند یک عدد صحیح را در خود نگه دارد.

ستون‌های LastName, FirstName و City از نوع varchar هستند و می‌توانند کاراکترها را در خود نگه دارند، و حداکثر طول این فیلدها برابر ۲۵۵ کاراکتر است.

اکنون جدول خالی "Persons" به شکل زیر خواهد بود:

PersonID LastName FirstName Address City

نکته: حال می توان جدول خالی "Persons" را به کمک عبارت INSERT INTO با داده‌ها پر کرد.

ایجاد جدول با استفاده از جدولی دیگر

همچنین با استفاده از CREATE TABLE می‌توان یک کپی از یک جدول موجود ایجاد کرد.

جدول جدید تعاریف ستونی مشابه را دارد. همه ستون‌ها یا ستون‌های خاصی را می‌توان انتخاب کرد.

اگر جدول جدید با استفاده از جدول موجود بسازید، جدول جدید با مقدارهای موجود در جدول اولیه پر خواهد شد.

نحو
1 CREATE TABLE new_table_name AS
2   SELECT column1, column2,...
3   FROM existing_table_name
4   WHERE ....;

عبارت SQL زیر جدول جدیدی به نام "TestTables" ایجاد می‌کند (که یک کپی از جدول "Customers" است):

مثال
1 CREATE TABLE TestTable AS
2 SELECT customername, contactname
3 FROM customers;منابع آموزشی