محدودیت DEFAULT

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

محدودیت DEFAULT در SQL

محدودیت DEFAULT بمنظور فراهم کردن مقدار پیش‌فرض برای یک ستون استفاده می‌شود.[۱]

اگر مقدار دیگری مشخص نشود، مقدار پیش‌فرض به همه رکوردهای جدید اضافه می‌شود.

SQL DEFAULT در هنگام ایجاد جدول

عبارت SQL زیر در هنگام ایجاد جدول "Persons" یک مقدار پیش‌فرض برای ستون "City" تنظیم می‌کند:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
7 );

همچنین مقدار پیش‌فرض را می‌توان برای واردکردن مقدارهای سیستمی با استفاده از توابعی مانند GETDATE() استفاده کرد:

1 CREATE TABLE Orders (
2   ID int NOT NULL,
3   OrderNumber int NOT NULL,
4   OrderDate date DEFAULT GETDATE()
5 );

SQL DEFAULT در هنگام تغییر جدول

برای تعریف محدودیت DEFAULT برروی ستون "City" درحالی که جدول از پیش ایجاد شده‌است، از SQL زیر استفاده می‌کنیم:

MySQL:
1 ALTER TABLE Persons
2 ALTER City SET DEFAULT 'Sandnes';
SQL Server:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD CONSTRAINT df_City
3 DEFAULT 'Sandnes' FOR City;
MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'Sandnes';
Oracle:
1 ALTER TABLE Persons
2 MODIFY City DEFAULT 'Sandnes';

حذف محدودیت DEFAULT

برای حذف محدودیت DEFAULT از SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL:
1 ALTER TABLE Persons
2 ALTER City DROP DEFAULT;
SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ALTER COLUMN City DROP DEFAULT;منابع آموزشی