محدودیت PRIMARY KEY

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

محدودیت PRIMARY KEY (به انگلیسی: کلید اصلی) در SQL

محدودیت PRIMARY KEY هر رکورد جدول را بطور منحصر بفرد مشخص می‌کند.[۱]

کلیدهای اصلی باید مقدارهای UNIQUE داشته باشند و نمی‌توانند مقادیر NULL داشته باشند.

یک جدول فقط می‌تواند یک کلید اصلی داشته باشد؛ و در جدول، این کلید اصلی ممکن است شامل یک یا چند ستون (فیلد) باشد.

SQL PRIMARY KEY در هنگام ایجاد جدول

عبارت SQL زیر یک PRIMARY KEY برروی ستون"ID" هنگام ایجاد جدول "Persons"تعریف می‌کند:

MySQL:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   PRIMARY KEY (ID)
7 );
SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int
6 );

برای نامگذاری محدودیت PRIMARY KEY و برای تعریف محدودیت PRIMARY KEY برروی چند ستون، از نحو SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName)
7 );

توجه: در مثال بالا، فقط یک PRIMARY KEY وجود دارد (PK Person). با این حال، مقدار کلید اصلی از دو ستون تشکیل شده‌است (ID + LastName).

SQL PRIMARY KEY در هنگام تغییر جدول

برای ایجاد محدودیت PRIMARY KEY برروی ستون “ID” هنگامی که جدول از پیش ایجاد شده، از SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD PRIMARY KEY (ID);

برای نامگذاری محدودیت PRIMARY KEY و برای تعریف محدودیت PRIMARY KEY برروی چند ستون، از نحو SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName);

توجه: اگر از عبارت ALTER TABLE برای اضافه‌کردن کلید اصلی استفاده کنید، باید از پیش اعلام شده باشد که ستون (های) کلید اصلی مقدار NULL نداشته باشند (در همان ابتدا که جدول ایجاد شده‌است).

حذف محدودیت PRIMARY KEY

برای حذف محدودیت PRIMARY KEY از SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL:
1 ALTER TABLE Persons
2 DROP PRIMARY KEY;
SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 DROP CONSTRAINT PK_Person;منابع آموزشی