محدودیت UNIQUE

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

محدودیت UNIQUE در SQL

محدودیت UNIQUE تضمین می‌کند همه مقدارهای یک ستون متفاوت باشند.[۱]

محدودیت‌های UNIQUE و PRIMARY KEY هر دو برای یک ستون یا مجموعه ای از ستون‌ها منحصری بفرد بودن را تصمین می‌کنند.

محدودیت PRIMARY KEY بطور خودکار محدودیت UNIQUE را دارد.

با این حال، می‌توان به ازای هر جدول چند محدودیت UNIQUE تعریف کرد، اما فقط می‌توان یک محدودیت PRIMARY KEY به ازای هر جدول داشت.

محدودیت SQL UNIQUE در هنگام ایجاد جدول

عبارت SQL زیر هنگامی که جدول "Persons" ایجاد شود، یک محدودیت UNIQUE برروی ستون “ID” تعریف می‌کند:

SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL UNIQUE,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int
6 );
MySQL:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   UNIQUE (ID)
7 );

برای نام گذاری محدودیت UNIQUE، و تعریف محدودیت UNIQUE برای چند ستون، از نحوSQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 CREATE TABLE Persons (
2   ID int NOT NULL,
3   LastName varchar(255) NOT NULL,
4   FirstName varchar(255),
5   Age int,
6   CONSTRAINT UC_Person UNIQUE (ID,LastName)
7 );

محدودیت SQL UNIQUE در هنگام تغییر جدول

برای تعریف محدودیت UNIQUE برروی ستون “ID”، هنگامی که جدول از پیش ایجاد شده‌است، از SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD UNIQUE (ID);

برای نام گذاری محدودیت UNIQUE، و تعریف محدودیت UNIQUE برای چند ستون، از نحوSQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 ADD CONSTRAINT UC_Person UNIQUE (ID,LastName);

حذف محدودیت UNIQUE

برای حذف محدودیت UNIQUE، از SQL زیر استفاده می‌شود:

MySQL:
1 ALTER TABLE Persons
2 DROP INDEX UC_Person;
SQL Server / Oracle / MS Access:
1 ALTER TABLE Persons
2 DROP CONSTRAINT UC_Person;منابع آموزشی