پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

عبارت BACKUP DATABASE در SQL

عبارت BACKUP DATABASE در SQL Server برای ایجاد یک نسخه پشتیبان کامل (به انگلیسی: Full Backup) از یک بانک اطلاعاتی SQL موجود است.[۱]

نحو
1 BACKUP DATABASE databasename
2 TO DISK = 'filepath';

عبارت پشتیبان‌گیری WITH DIFFERENTIAL در SQL

نسخه پشتیان تفاضلی (به انگلیسی: Differential Backup) فقط از قسمت‌هایی از بانک اطلاعاتی که نسبت به نسخه پشتیبان کامل قبلی بانک اطلاعاتی تغییر کرده‌اند پشتیبان‌گیری می‌کند.

نحو
1 BACKUP DATABASE databasename
2 TO DISK = 'filepath'
3 WITH DIFFERENTIAL;

مثال BACKUP DATABASE

عبارت SQL زیر یک نسخه پشتیبان کامل از بانک اطلاعاتی "testDB" موجود در دیسک D ایجاد می‌کند:

1 BACKUP DATABASE testDB
2 TO DISK = 'D:\backups\testDB.bak';


نکته: همیشه نسخه پشتیبان بانک اطلاعاتی را در درایو متفاوتی با درایو اصلی بانک اطلاعاتی قرار دهید. در این صورت، اگر شکست دیسک (به انگلیسی: Disk Crash) رخ دهد، فایل‌های پشتیبان خود را به همراه بانک اطلاعاتی از دست نخواهید داد.

مثال پشتیبان‌گیری WITH DIFFERENTIAL

عبارت SQL زیر یک نسخه پشتیبان تفاضلی از بانک اطلاعاتی "testDB" ایجاد می‌کند:

مثال
1 BACKUP DATABASE testDB
2 TO DISK = 'D:\backups\testDB.bak'
3 WITH DIFFERENTIAL;


نکته: یک نسخه پشتیبان تفاضلی زمان پشتیبان‌گیری را کاهش می‌دهد (زیرا فقط از تغییرات پشتیبان‌گیری می‌شود).


منابع آموزشی